loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
Cykelpassage-foer-mail-2-(2014_03_10-15_24_25-UTC).jpg
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

Automatisk detektering av cykel

Tillämpning:

Vid exempelvis busshållplatser och skolor  kan stundtals den korsande cykel och gångtrafiken vara intensiv.

I kombination med fordonstrafik kan en ogynnsam trafiksäkerhetssituation uppkomma.

Att genomföra en permanent hastighetssänkning är inte alltid önskvärt, om syftet endast är att sänka hastigheten när gående eller cyklister befinner sig i området.

För att öka säkerheten kan då en varningsanläggning för korsande cyklar byggas.

Genom att systemet endast har en varnande funktion uppmanas gång och cykeltrafikanterna  att vara fortsatt

vaksamma på fordonstrafiken.

Effekter:

Varningssystem för cykeltrafikanter ger positiva effekter på trafiksäkerheten genom att ATS signalerna endast aktiveras när passage verkligen sker.

Detta underlättar samspelet mellan cyklister och fordonstrafik.

Fördröjningen för fordonstrafiken blir marginell, men leder till ett mjukare körsätt vid passagen.

En förbättrad situation för cyklande uppstår genom att fordonstrafiken i ökad utsträckning respekterar cykelpassagen.

      cykel-VMS.gif   Ygagae-50.jpg    ATS-Cykel-med-passage.jpg  

Cykelpassage-foer-mail-2-(2014_03_10-15_24_25-UTC).jpg

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss