loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
Konsulten.gif
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

Konsult 

  • Storstadstrafik
  • Landsortstrafik
  • Trafikmätning
  • Trafiksäkerhet
  • Intelligenta transportsystem
  • Trafiksäkerhetsrevisioner
  • Cykel & Gångtrafik

Inom Safe X System arbetar vi med att göra transporter av människor och gods mer effektiva, miljöanpassade och framför allt mer säkra. Vi skapar förutsättningar för detta med hjälp av ny teknik, intelligenta detekteringar, intelligenta transportsystem och trafikplanering.Vi gör analyser och mätningar, föreslår förbättringar, tar fram olika lösningar tillsammans med beställare

Industri

Safe X System arbetar med trafiksäkerhet inom olika områden på industrin.

Vi gör mätningar och analyser.

Vi hjälper till med att ta fram policys för trafik på industriområden.

Trafikinventeringar egen trafik och extern trafik.

Vi genomför trafikrevisioner och kan vara till hjälp för

er i industrin när ni behöver extern hjälp.

till-hemsidan-gif-b.gif

referensuppdrag:

Sandvik AB  Boliden Garpenberg

 

Kommunala och statliga verksamheter

Safe X System gör trafikinventeringar/ trafikrevisioner,

vi har utbildad trafiksäkerhetsrevisor.

Vi arbetar med trafiksäkerhetsproblem så som

hastigheter,trafiktekniska åtgärder, framtagande och förslag till olika system i trafiksäkerhet.

trafiksäkerhet och trafiktekniska åtgärder vid komunal verksamhet, ex, skolor, dagis, äldreboende mm.

till-hemsidan-gif-bild-2.gif

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss