loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
VMS-30-km-Borlaenge-072.jpg
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

ALKOHOL & DROGPOLICY

 

 GRUNDSYN

Safe X System strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnå

bästa möjliga resultat. Initiativkraft, engagemang och krav från arbetskamrater och

ledning förhindrar utveckling av ohälsa hos individer i organisationen. Alla

anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö.

Verksamheten är helt oförenlig med bruk av alkohol och bruk av droger.

Med ALKOHOL avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger

den i lättöl eller motsvarande.

Med DROGER avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider och

överkonsumtion av läkemedel.

 

SYFTE

Syftet med policyn är att redovisa de värderingar som skall resultera i en kompetent

hantering av alkohol- och övriga drogfrågor.

 

MÅL & STRATEGI

Varje anställd ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk av

droger samt i görligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.

Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal.

Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.

Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde

erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.

Missbruket ska bort - människan vara kvar.

Misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning hanteras

enligt handlingsplanen.

Safe X System skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

 

GRUNDREGLER

Förtäring av alkohol får inte ske under tjänsteutövning eller på arbetsplatsen.

Inga alkohol eller drogrelaterade aktiviteter (t.ex. vin-, spritlotterier) får förekomma

på arbetsplatsen.

Alkohol i brutna förpackningar får inte förvaras på arbetsplatsen.

Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella aktiviteter

eller representation. Det ska då alltid finnas ett motsvarande alkoholfritt alternativ.

Tillstånd av företagsledning eller ansvarig befattningshavare krävs vid sådant

tillfälle.

Inga anställda får vara påverkade av alkohol under arbetstid.

Bruk av droger får ej förekomma – ej heller på fritiden.

 

FÖREBYGGANDE

Förankring av policy och handlingsplan skall ske genom information till

medarbetare och entreprenörer. Ansvariga chefer förvissar sig om att policy och

handlingsplan förstås och följs. Chefer, arbetsledare, fackliga företrädare samt andra

nyckelpersoner erhåller kontinuerlig utbildning i alkohol- och drogfrågor för att

kunna agera såväl professionellt som humant.

Policyn och handlingsplanen har fastställts av ledningsgruppen och fackliga

företrädare i samverkan

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss