loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
Fivoe-med-ljus.jpg    Bild4.jpg
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

Safe-crossing-Fivoe-ny-2.jpg

     9 av 10 bilister stannar när systemet är aktivt

Safe Crossing FIVÖ har en positiv inverkan på miljön, bättre rytm, mindre stopp samt eliminerar påkörningar bakifrån, vilken är den största orsaken till personskador vid övergångsställen.

Safe Crossing är framtagen med målsättningen att den ska underlätta i trafiken, samt skapa ett bättre skydd bredvid och på övergångsstället. Bilisterna uppmärksammar på ett tidigt stadium att någon står beredd att korsa vägbanan och trafiksäkerheten blir därmed högre. Systemet

uppmärksammar automatiskt att någon står i begrepp att korsa trafiken.

 

   Fördelarna med ett montage med Safe Crossing är att den kommunicerar med                     bilisten utan att påverka gångtrafikanternas beteende.

  

Systemet är speciellt anpassat för högprioriterade övergångar, t ex skolor, äldreboenden, skymda övergångar. Safe crossing FIVÖ minskar olycksrisken vid övergångställen och gångpassager radikalt. Det blir med ökad säkerhet en god affär för varje kommun och väghållare att investera i medborgarnas säkerhet och hälsa!

 

Möjliggör ett trafiksäkert trendbrott!

Skyltarna är mycket enkla att installera, ingen kabeldragning eller dyrbar grävning krävs. Solceller sköter om underhållsladdningen till ett batteripack, ingen yttre strömförsörjning behövs. LED dioder används då dessa har extrem hållbarhetstid.

se broschyr:  PDF blad

Safe Crossing filmen, se hur just du kan förbättra ett övergångsställe. Klicka här

FIVOe-Stor.png      9 av 10 bilister stannar när systemet är aktivt!

Resultatet från hastighetsstudier visar att införande av olika typer av skyltsystem vid    de nämnda platserna har påverkat bilisternas hastighet på det sätt att de är   mer försiktiga vid tänd signal vid passage på övergångsställe men de följer nästan de   lagar och budskap som är relevant information vid övergångsstället. Exempelvis har effekten av väjningspliktslagen påverkat bilisternas hastighetsbeteende vid passage av övergångsställen på kontrollplatser.

Det önskade beteendet hos bilister är högst 90 % med Safe X Systems medan lägst ca 53% med SeeMe varningssystem.

Källa: RAPPORT: TRV 2010/17437 A

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss